Ekspropriasjon og skjønn

Jeg bistår private og næringsdrivende i ekspropriasjonssaker. Prosessene rundt ekspropriasjon er regulert av et omfattende regelverk, og det er stort behov for advokathjelp i disse sakene.
Blir du utsatt for ekspropriasjon har du krav på at motparten betaler for dine advokatutgifter.
*
*
*
*