ARBEIDSRETT I BERGEN

Har du behov for bistand med arbeidsrett i Bergens- området?


Trenger du bistand i forhold til sak om oppsigelse, grunnet nedbemanning eller begrunnet i individuelle forhold ?

Jeg har lang og bred erfaring med ulike problemstillinger innenfor arbeidsrett. Arbeidsrett er et vanskelig rettsområde, og er en sammensatt retning innenfor fagfeltet. I mange tilfeller av arbeidsrett er ikke en arbeidsavtale alene nok for å klargjøre partenes plikter og rettigheter. Det er her faktorene i forhold til arbeidsinstruksjon, tariffavtaler og særavtaler, kommer inn i bildet i arbeidsrett. Lovverket rundt arbeidsrett er langt mer dyptgående enn bare arbeidsmiljøloven, i det den skal sees i sammenheng med folketrygdloven, ferieloven, lønnsplikt under permittering, samt mange flere elementer. Alt ettersom situasjon og sak.

Arbeidsrett må håndteres individuelt


Alle arbeidsforhold og ulike arbeidstvister må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem med korrekt budskap.
Vurderingene i arbeidsrett kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon rundt arbeidsrett. Om du har behov for å legge frem din sak, kan du bestille hos oss, helt kostnadsfritt.

Det tilbys opptil en ½ time gratis konsultasjon etter avtale- telefon 40825554.
E-post: post@advokatgrimstad.no

Det er uforpliktende å ta kontakt.