Rettsområder

Er du arbeidstaker ?

Her får du bistand både ved ansettelser, diskriminering, permisjoner, omorganiseringer, nedbemanning, arbeidsmiljø, permitteringer, oppsigelser og avskjed. Du kan også få bistand til innkreving av utestående lønn og beregning av feriepenger. Det gis også bistand ved trygderettslige spørsmål, herunder spørsmål om sykepenger, fødselspenger, rehabilitering og attføring, pensjon m.m.

Er du arbeidsgiver ?

Det gis bistand med ansettelsesprosesser, omstillings- og nedbemanningsprosesser, oppsigelser samt andre forhold der hvor du som arbeidsgiver trenger bistand. Det kan også avtales forelesningsoppdrag ved behov.

Fast eiendom

Har du opplevd problemer med boligen, og forsikringsselskapet nekter for dekning av skaden ? Det er da uforpliktende for deg å ta kontakt for en kort vurdering av din sak.


Arverett

Har du spørsmål om arv, skifte, testament e.l. Ta kontakt for en vurdering av din sak.

Ektefeller/samboere

Det gis bistand til ektefeller og samboere med å sette opp ektepakt eller samboerkontrakt.
Har du opplevd

samlivsbrudd eller separasjon?


Ta kontakt for bistand med det økonomiske oppgjøret.

Erstatningsrett

Her får du bistand i erstatningsrettslige spørsmål. Du kan ta kontakt for å få vurdert om du har noe erstatningsrettslig grunnlag. Du får bistand ved erstatningskrav ved trafikkskader, yrkesskader , voldsoffererstatning samt andre typer av personskader og tingsskader.

Ofte vil du har rett på fri rettshjelp i slike saker. Det er uforpliktende å ta kontakt over telefon/ epost for en kort vurdering av din sak.

Barnevern

Opplever du problemer med barnevernet. Det er uforpliktende å ta kontakt for en kort vurdering av din sak.

Strafferett

I Norge har vi fritt forsvarervalg, hvilket betyr at du selv velger hvilken advokat som skal representere deg i en eventuell rettssak. Du får bistand innen alle strafferettslige forhold, f.eks. førerkortbeslag, fartsoverskridelser og promillekjøring.
Ta også kontakt for vurdering om bistandsoppdragsforhold. Når du blir tiltalt så vil du ha krav på en forsvarer. Det offentlige dekker da som regel dine kostnader til bistand.

Forvaltningsrett

Saker mellom en borger og det offentlig kan handle om svært ulike tema, men preges i stor grad av felles rettsregler og problemstillinger. Jeg arbeider mye med ulike typer forvaltningsrett både før forvaltningen treffer sitt vedtak, i klagerunden, og til sist ved søksmål for domstolene.